Resirkulerbar og
biologisk nedbrytbar

T-LAB Professional er et rent skjønnhetsmerke, og vi finner stadig nye måter å redusere
miljøpåvirkningen på. Da vi så hvor stor påvirkning emballasje kan ha på havene og det marine livet, forstod vi at bruken av engangsplast måtte reduseres.

T-LAB Professionals produkter har spesialutviklede, motstandsdyktige og biologisk nedbrytbare luksusflakonger, som kan resirkuleres og brukes på nytt. I motsetning til mange andre typer emballasje av denne typen, beskytter dem fortsatt produktet mot påkjennelser fra omgivelsene.

Andre miljøvennlige tiltak

Bærekraftige kilder til papir

Se på utvalget